Kovovýroba

Vlastními kapacitami provádíme laserové dělení plechů, ohraňování, sváření TIG a MAG, lisování, obrábění a svařování (kompletaci svařenců a podsestav). Zabýváme se technologickým zpracováním plechů od dělení výchozího materiálu až po konečnou podobu finálního výrobku, případně polotovaru včetně dopravy. V kooperační činnosti zajišťujeme povrchové úpravy (lakování, zinkování a pod.).
Dřevovýroba
 
Zabýváme se výrobou atypických kuchyní, skříní, kancelářského nábytku, vestavěných skříní, oken, parapetů, obložení stěn a radiátorů, renovace staršího nábytku, realizace návrhů architektů a požadavků zákazníků. Vyrábíme dřevěné palety a obaly. Provádíme pořez kulatiny a výrobu stavebního řeziva (fošny, prkna, hranoly, latě). Disponujeme vlastním zařízením na teplovzdušné sušení řeziva dle IPPC (jehličnaté i listnaté).
Zemědělství
 
Působíme v bramborářské výrobní oblasti. Hospodaříme na výměře cca 715 ha zemědělské půdy, z toho je cca 680 ha orné půdy. Pěstujeme obilniny, řepku ozimou, mák, brambory. Svým zákazníkům dále nabízíme ochranu rostlin, pluhování sněhu, osíkání příkopů a krajnic. Zabýváme se posklizňovou úpravou obilí, máku a jiných drobných semen a separací makoviny. Nabízíme skladování obilí pro zákazníky.
Čerpací stanice

Nabízíme možnost samoobslužného tankování pohonných hmot pomocí čipů – nonstop. Velmi rychlé a snadné ovládání. Možnost získání čipu na tel. č. 491 445 206, nebo emailu personalni1@odimpro.com V případě technické závady při tankování volejte číslo 734 233 059 nebo 606 630 110.

 


 

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce posklizňové linky, OD Impro

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026237

Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce posklizňové linky, OD Impro“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde kompletní modernizací posklizňové linky ke zlepšení automatizace provozu a snížení energetické náročnosti technologického procesu. Projekt zahrnuje výměnu sušičky, čističek a dopravních cest. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

 


 

Publicita projektu OP TAK

Název projektu: Realizace energetických úspor ve společnosti Obchodní družstvo Impro

Číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0002273

Popis projektu: Cílem projektu je prostřednictvím obměny stávající technologie za novou energeticky úspornější dosáhnout snížení celkové spotřeby energie ve společnosti. Po realizaci navržených energeticky úsporných opatření dojde k rozšíření systému energetického managementu.

Co dále provozujeme?

Servis osobních, nákladních a zemědělských vozidel

Servis, opravy, prodejní sklad náhradních dílů, mytí, příprava a zajištění STK, záměčnické práce

Síť čerpacích stanic

Natural 95, Special, Diesel
CCS, Platební karty